Saturday, July 18, 2009

Tentangan Di Jalan Dakwah...

Sesungguhnya Islam yang datang dari Allah adalah untuk menyelamatkan manusia dari virus kebodohan kepada cahaya keyakinan dan untuk menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, berdiri di hadapannya dan menghadapi tentangan-tentangan yang besar.

Tentangan dan hambatan itu tidak menghilangkan cahaya Islam yang terang yang memenuhi seluruh alam semesta, meskipun pelbagai tentangan ini berpengaruh dalam perjalanan dakwah menuju kepada Allah.

Antara tentangan-tentangan ini adalah:
  1. Para mad'u (golongan sasaran yang menerima dakwah) yang mengikut hawa nafsu yang bertentangan dengan jalan Allah.
  2. Ramai di antara golongan sasaran tidak mahu menerima kebenaran.
  3. Banyaknya kebatilan berbanding pelaku kebenaran.
  4. Teman-teman yang buruk yang menentang jalan Allah. Mereka adalah musuh para Nabi dan Rasul.
  5. Lemahnya motivasi para pendakwah.
  6. Berpalingnya manusia ke dunia mengalahkan agama.
Saya tertarik dengan penulisan Dr. Aidh Al-Qarni dalam Bukunya Jadilah Hamba Allah Yang Sejati terbitan Pustaka Al-Hidayah. Yang mana di dalam jalan dakwah untuk membawa manusia yang jauh dari agama ALlah ini, kita tidak akan terlepas dari melalui pelbagai tentangan. Tentangan ini kadangkala menyebabkan banyak tercicirnyanya pendakwah-pendakwah yang berpotensi yang boleh digilap menjadi pendakwah yang hebat suatu hari nanti. Jika tentangan ini tidak dilihat secara positif maka pendakwah akan mudah kehilangan motivasi, semangat dan kekuatan untuk berdakwah.

Telah menjadi sunnatullah bagi yang sesiapa yang memilih jangan perjuangan dakwah ini bagi meneruskan misi yang pernah dibawa oleh para Rasul yang diutus oleh Allah sebelum ini akan diuji. Sama ada dengan kesusahan mahupun kesenangan. Tetapi tidak lain dan tidak bukan ujian ini akan meningkatkan lagi kualiti kita sebagai pendakwah. Banyak orang yang mampu bercakap namun sangat sedikit yang mampu membuktikan kata-kata. Bagi sesiapa yang mahu menjadi pendakwah jangan dijadikan tentangan-tentangan berikut sebagai halangan. Anda akan melaluinya dan perlu sangat melalui tentangan ini. Dengan pengalaman yang dikutip sepanjang jalan perjuangan dakwah ini sahabat-sahabatku akan menjadi pendakwah yang hebat suatau hari nanti.

Ingatlah! Berdakwah bukan untuk mencari populariti tetapi untuk memperjuangkan sunnah yang terbesar. Menarik muslim yang lalai dari islam dan Yang Belum Islam memilih Islam sebagai cara hidup mereka.

Darul Fitrah
Kuala Terengganu, Terengganu.

No comments:

Post a Comment